Antiga Escola Industrial
El grup d'alumnes de l'Institut Escola Industrial ha escollit aquest edifici del patrimoni de Sabadell per millorar la seva difusió a la ciutadania.

Grup d'alumnes de l'Institut Escola Industrial 

Font: Arxiu Històric de Sabadell

                                                        ANUNCI PROMOCIONALRecull de referències:

        Bibliografia
      ·   Castells, A. Art Sabadellenc. p. 516-521. Riutort.  Sabadell, 1961
·   Puig, Jaume. El procés de formació de la ciutat de Sabadell. p.82. Ajuntament de Sabadell, 1991
·   Casamartina, Josep. Josep Renom, arquitecte. Sabadell. Fundació Bosch i Cardellach, 2000
·   Alcolea, Santiago. Els edificis de la Caixa d'Estalvis de Sabadell. Una mostra del Modernisme català. Fundació Caixa Sabadell. Barcelona 2002
·   Mata, Lluís. El Present i el futur de l'Escola Industrial de Arts i Oficis de Sabadell. Fundació Bosch i Cardellach, Sabadell, 1968

PEPPS
Ciutat i Escola