Plànol amb els espais patrimonials

Podeu veure aquí tots els edificis i espais patrimonials de les diferents edicions del projecte El patrimoni al desQobeRt.